เว็บบอร์ด 100 วัตต์

หมวดหมู่ทั่วไป

[1] ปฏิทินกิจกรรม

[2] รวบรวมช่องความถี่สแตนด์บายเทศกาลสงกรานต์

[3] กิจการวิทยุสมัครเล่น

[4] รับความคิดเห็นในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น

[5] กิจการวิทยุซีบี 245 MHz และอาสาสมัคร

ตลาดวิทยุสื่อสาร

[6] วิธีโพสต์รูปในบอร์ด 100 วัตต์

[7] กรมการปกครองรับรองสถานะ DOPA Certified

[8] กระดานซื้อขายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์

[9] ตลาดนัดคนกู้ภัย

นานาสาระความรู้

[-] การติดต่อสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์ EME 144.000-144.0625 MHz// Meteor-Scatter Communication

[-] รหัสมอร์ส Morse Code (CW)

[-] ดิจิตอลโหมด และ EchoLink

[-] APRS 144.390 MHz

[-] วิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 145.800-146.000 MHz

[-] ARDF = Amateur Radio Direction Finding

[-] คุยเฟื่องเรื่อง 27 MHz

ข้อมูลทางเทคนิค

[-] ถามตอบด้านเทคนิคเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

[-] รวมเรื่องสายอากาศ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version