Category: กิจกรรม

การแข่งขัน ARDF 32 บางบอน

ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 32บางบอนและคณะกรรมการชมรม ขอขอบคุณทีม ARDF 32บางบอนและคณะกรรมการชมรม ที่เข้าร่วมกิจกรรม อบรมและให้ความรู้ ARDF ค้นหาสัญญาณ ครั้งที่1 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ สวนเวฬุวัน สวนพุทธมณฑล ซึ่งมีสมาคมและชมรมต่างๆรวมทั้งสถาบันการศึกษา เช่น สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมนักวิทยุสมัครเลน AR ยาจก สุราษฎร์ธานี ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี(คลอง6) ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นพระจอมเกล้าธนบุรี ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(วิทยาเขตชุมพร) ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยราชฎัชจันทรเกษม กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นอิสระ ที่เดินทางมาจากจตุจักร ได้ส่งตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หวังว่าในกิจกรรมครั้งต่อๆไป คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นเคย แล้วพบกันที่ ARDF อุบลราชธานี ครับ

Read more ›
150th Aniversary of ITU

150th Aniversary of ITU

Read more ›

สัญญาณจากฟ้า VR009

เผยแพร่เมื่อ 4 ส.ค. 2014 ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสว­ันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009” โดย สำนักงาน กสทช. ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “สัญญาณจากฟ้าVR009” จำลองจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดข­ึ้นจริง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยพระองค์ท่านทรงติดตามเหตุการณ์และพระรา­ชทานคำแนะนำ ในการแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุขาดหายให้กับเจ้า­หน้าที่อาสาสมัคร อาสากู้ภัย ด้วยพระองค์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนพระองค์­ท่านเอง ซึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน­ครั้งนั้น จึงทำให้ปวงชนชาวไทยสามารถผ่านเหตุการณ์อั­นยากลำบากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มาได้

Read more ›
ลุ้นโชค 100 วัตต์ คืนกำไร คืนความสุข ให้กับผู้อ่าน

ลุ้นโชค 100 วัตต์ คืนกำไร คืนความสุข ให้กับผู้อ่าน

เพียงแค่คุณตัดมุมปกนิตยสาร 100 วัตต์ ตั้งแต่ฉบับที่ 152 เป็นต้นไป ติดลงกระดาษขาว เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ส่งมาที่สำนักงานนิตยสาร 100 วัตต์ 560 พัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 ทุกชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับรางวัลในโชคชั้นที่ 1-2 ทางทีมงานจะนำชิ้นส่วนของท่านไปจับรางวัลอีกครั้งในโชคชั้นที่ 3 (รางวัลยิ่งใหญ่) ส่งมามากก็มีสิทธิ์ลุ้นได้รางวัลมากนะครับ  

Read more ›
การแข่งขันกีฬาหาทิศวิทยุ สุรินทร์ ARDF ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันกีฬาหาทิศวิทยุ สุรินทร์ ARDF ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์ (HS3AS) บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และนิตยสาร 100 วัตต์ ขอเชิญชวนสมาคมวิทยุสมัครเล่นและเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหาทิศวิทยุ สุรินทร์ ARDF ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 – 9 พฤษจิกายน 2557 ณ .จังหวัดสุรินทร์ หลักการและเหตุผล กิจกรรมค้นหาทิศแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุแบบสมัครเล่นเป็นกีฬาอย่างหนึ่ง ที่ต้องใช้ทั้งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุคุณสมบัติตามธรรมชาติของสายอากาศชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้ทักษะโดยเน้นทักษะในการ“อ่าน” ทิศทางของคลื่นวิทยุโดยใช้เครื่องมือหลักที่ มีเพียงเครื่องรับสัญญาณวิทยุง่ายๆสายอากาศ เข็มทิศ แผนที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้ทั้งสมอง และร่างกาย การสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเล่นมุ่งเน้นการศึกษา และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ อีกทั้งยังสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยจะเชื่อมโยงการสื่อสารในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้ทั่วถึงได้ทุกพื้นที่ เช่น ภัยพิบัติและธรณีพิบัติ ซึ่งกิจกรรมด้านกิจการวิทยุสมัครเล่นจะให้ประโยชน์กับประชาชนในหลายด้านอาทิเช่น เพิ่มความ สามารถในด้านการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาสายอากาศและอุปกรณ์รับ-ส่งวิทยุสื่อสารความรู้ในด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคลื่นวิทยุ และเป็นการฝึกฝนให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อการส่งเสริมศักยภาพและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมคมวิทยุสมัครเล่น คลับสเตชั่น ชมรม กลุ่ม ของนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประทศและเพื่อเป็นการสนับสนุน ให้บุคคลทั่วไปได้ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการแข่งขันกีฬาค้นหาคลื่นวิทยุ อีกทั้งส่งเสริม ให้องค์กรวิทยุสมัครเล่นได้มีกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรวิทยุสมัครเล่นตาเจตนารมณ์ของสำนักงานกสทช.ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น https://www.facebook.com/groups/1485039555115775/  

Read more ›
Popups Powered By : XYZScripts.com