Category: กิจกรรม

Thailand Fieldday Contest 2013

Thailand Fieldday Contest 2013

ขอเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Fieldday Contest 2013 ใน วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เชิญดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครร่วมแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้ที่จะเข้าแข่งขัน Rule Summary Sheet ส่วนที่1 Summary Sheet ส่วนที่2 Log Sheet สำหรับผู้ที่จะลงแข่งขันสามารถส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนมาได้ที่ สำนักงานนิตยสาร 100 วัตต์ แฟกซ์ 02-7227354 หรือลงทะเบียนทางอีเมล์ ส่งใบลงทะเบียนมาที่ E20PFE@hotmail.com (ขอแก้ไขในใบลงทะเบียนใส่คอลซายน์อีเมล์ผิด)

Read more ›
รวมรูปถ่าย HS25DX กิจกรรม DX สุดเขตประเทศไทย ครั้งที่ 1

รองเลขาธิการ กสทช. ประเสริฐ อภิปุญญา (HS1BKS)

มหันตภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงก่อนส่งท้ายปี 2554 ส่งผลให้ประชาชนคนไทยเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าจะยาก ดี มี หรือจน คนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพฯ ล้วนแล้วแต่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็นบทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นอีกครั้ง ในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสำรองในด้านการสื่อสาร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม โดยทางสำนักงาน กสทช. ได้ตั้งศูนย์สื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศูนย์สายลม SH0AB) ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ฉบับพิเศษนี้ทีมงาน 100 วัตต์ ได้สัมภาษณ์ท่านประเสริฐ อภิปุญญา HS1BKS รองเลขาธิการ กสทช. ผู้เป็นหัวเรือในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศูนย์สายลม SH0AB)ในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ วิทยุสมัครเล่นกับ มหันตภัยพิบัติน้ำท่วม กสทช. ได้นำเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วม อย่างไร? เรื่องภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่นักวิทยุสมัครเล่นได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือมาตลอดอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเราก็มีการพูดคุยมาโดยตลอด ตั้งแต่มีพายุโซนร้อนนกเต็นช่วงกรกฎาคม ทางสำนักงาน กสทช. จะมีคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น ได้ออกไปหารือกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นประจำจังหวัดที่อยู่ในเขตภัยพิบัติ เราได้เดินทางไปที่ จ.อุบลราชธานี พิษณุโลก ลพบุรี รวมทั้งจัดประชุมที่กรุงเทพฯ เราได้หารือในเรื่องแนวทางการทำงานของสมาคมที่อยู่ในเขตของภัยพิบัติ ในเบื้องต้นนั้น ก็ขอให้สถานีวิทยุสมัครเล่นประจำจังหวัดประสานงานกับทางจังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดพอมีเหตุเราก็จะหารือกับทาง ปภ. ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูลว่าสิ่งที่อยากให้เราช่วยคือ ทำหน้าที่สื่อสารให้กับหน่วยงานราชการ ในระยะของการเฝ้าระวัง การเตรียมพร้อมของวิทยุสมัครเล่นแตกต่างจากเดิมหรือไม่ครับ? ที่ผ่านมา สมาคมอยู่ตรงไหนก็ตั้งศูนย์ตรงนั้นแล้วประสานงานไปตามแนวทางของนักวิทยุสมัครเล่น […]

Read more ›
RAST  2012

RAST 2012

RAST เมื่อวันวาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ RAST จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2507 จะครบ 50 ปี ในอีกสองปีข้างหน้า ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน สิ่งที่เราเห็นว่าสมาคมแห่งนี้ทำมาตลอดไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง มี 4 ประการ อย่างแรกคือการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการจดทะเบียนสมาคม นั่นคือมีการประชุมกรรมการ การประชุมวิสามัญประจำปี การประชุมสามัญประจำปีเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ และมีบันทึกการประชุมที่สมบูรณ์ทุกครั้ง มีการทำบัญชีรับจ่ายชัดเจน และมีผู้ตรวจบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีผู้รับรองบัญชีและมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง หน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม้จะยุ่งยากและอาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็เป็นสิ่งยืนยันถึงความโปร่งใสและเป็นที่เชื่อถือจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับรองให้เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นเกียรติยศอย่างสูง แต่สมาคมก็ดูแลตัวเองมาตลอดโดยไม่เคยรบกวบเบื้องพระยุคลบาทแต่อย่างใด ประการที่สอง การทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยในกิจการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ RAST เป็นสมาชิกที่ดียิ่งของสหภาพวิทยุสมัครเล่นสากล หรือ IARU จ่ายค่าสมาชิกและเข้าประชุมเกือบทุกครั้งโดยกรรมการที่เข้าประชุมต่างใช้งบประมาณของตัวเอง ค่าสมาชิกของ IARU นับตามจำนวนสมาชิกของสมาคม RAST มีสมาชิกเพียง 741 คน ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกรายปีเพียง 25 คน นอกจากนั้นเป็นสมาชิกที่เสมือนลาออกจากสมาคมแล้ว คือ ไม่มีการต่ออายุ แต่จำนวนสมาชิกเพียงน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมหาศาลของจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทยนั้นไม่เป็นภาพที่ดีต่อสายตาชาวโลก RAST จึงแจ้งจำนวนและจ่ายค่าสมาชิก IARU มากกว่านั้น และได้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อเกียรติยศของประเทศไทยมาตลอด 50 ปี นอกจากการประชุมร่วมกับสหภาพวิทยุสมัครเล่นสากลแล้ว RAST […]

Read more ›
Popups Powered By : XYZScripts.com