Category: Digital Mode และ EchoLink

วิทยุสื่อสารระบบดิจิทัล D-STAR

วิทยุสื่อสารระบบดิจิทัล D-STAR

เมื่อพูดถึงการสื่อสารดิจิทัลนั้น หลายคนจะคุ้นเคยและรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก เช่น โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัลมามากกว่าสิบปีแล้ว เครื่องเล็กลง ถูกลง เสียงชัดเจนขึ้น สื่อสารข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง และอีกไม่นานนี้ก็จะมีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเข้ามาอีก นี่ยังไม่รวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียมตามบ้านที่เรารับชมกัน ล้วนแล้วแต่เป็นระบบดิจิทัลแทบทั้งสิ้น แต่เมื่อหันกลับมาดูวิทยุสมัครเล่นกับวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัล ก็ต้องถึงกับนิ่งไปชั่วครู่ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร จะเหมือนกับโทรศัพท์และโทรทัศน์หรือเปล่า กิจการวิทยุสมัครเล่นมีการพัฒนาติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆ มากมาย แต่แทบทั้งหมดยังคงอยู่ที่การสื่อสารแบบเดิมที่เป็นระบบแอนะล็อก การส่งเสียงพูดออกไปยังใช้การผสมคลื่นแบบ AM SSB หรือ FM อยู่ ในยุคนี้วิทยุสมัครเล่นเราก็มีการพัฒนาการสื่อสารระบบดิจิทัลมาใช้งานด้วยเช่นกัน ที่เห็นจะเป็นรูปเป็นร่างหน่อยก็คือ D-STAR แต่ก็ยังมีระบบอื่นๆ อีก เช่น Project-25 (P25), C4FM และ DMR ความจริงยังมีอีกหลายระบบแต่ที่เห็นนำมาใช้กับวิทยุสมัครเล่นก็มีอยู่เท่านี้ ครั้งนี้จะขอพูดถึงเฉพาะระบบ D-STAR เพราะเริ่มมาก่อน มีโครงข่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ ระบบนี้เริ่มที่ประเทศ ญี่ปุ่นเมื่อสิบปีที่แล้วโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น (JARL) ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลพัฒนาขึ้น โดยมีบริษัทผู้ผลิตชั้นนำอย่าง Icom ได้นำไปผลิตเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารออกมา คำว่า D-STAR เป็นคำย่อมาจาก Digital Smart Technologies for Amateur Radio เน้นไปที่การสื่อสารดิจิทัลประเภทเสียง D-STAR ยังสามารถใช้สื่อสารข้อมูลดิจิทัลที่ความเร็วไม่สูงมากได้อีกด้วย (ไม่เกิน 128 […]

Read more ›
Popups Powered By : XYZScripts.com