Category: บทความน่ารู้

การสื่อสารฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

การสื่อสารฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยบทความนี้จะนำเสนอถึงระบบสื่อสารฉุกเฉินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนนักวิทยุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารฉุกเฉินต่อไป ติดตามได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 159 วางแผง 25 พย.58 นี้

Read more ›
นายกสาวเมืองศรีสะเกษ HS3AK

นายกสาวเมืองศรีสะเกษ HS3AK

“แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี” คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ และนี่เป็นสถานที่ที่จะไปทำความรู้จักกับนายกหญิงแห่งสมาคมวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ HS3AK ผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่สิ่งที่ทำนั้นยิ่งใหญ่ การที่เธอก้าวเข้ามาสู่วงการวิทยุฯ และยังได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติในการดูแลสมาคมฯ และยังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดเป็นสมาคมฯ ขึ้นมาได้ เป็นผู้สร้างความภาคภูมิใจให้กับเหล่านักวิทยุสมัครเล่นหลายๆ ท่าน เธอสามารถข้ามผ่านอุปสรรค ปัญหาต่างๆ นี้มาได้อย่างไร วันนี้เราจะไปพูดคุยทำความรู้จักกับ คุณพรชยา พุทธเสน HS3JLR …ติดตามได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 159 วางแผง 25 พย.58 นี้

Read more ›
วิคเตอร์ แฮม อาสา พระเอกรุ่นใหม่
เปิดใจกับนายกนิค HS6OKJ
เด็กวัดทำสายอากาศ HENTENNA 2E
Popups Powered By : XYZScripts.com