Category: วิทยุสมัครเล่น

เกือบต้องขายวิทยุทิ้งแล้วมั้ยล่ะ (อ่านได้ในฉบับที่ 161)
E29AJ เด็กใต้คุยกับนักบินอวกาศ

E29AJ เด็กใต้คุยกับนักบินอวกาศ

  ภาพข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพข่าวการก่อวินาศกรรม ภาพความสูญเสีย คงสร้างความรู้สึกหลากหลายขึ้นในใจของใครต่อใครมากมายที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปลายด้ามขวานของเรามาโดยตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับความไม่สงบในพื้นที่ก็คือความหวาดกลัวหวาดระแวงนำมาสู่การสูญเสียโอกาสมากมายของประชาชนในพื้นที่อย่างไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันเปรียบเสมือนวัตถุดิบในการเติบใหญ่เป็นประชากรที่มีคุณภาพของพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต ด้วยความตั้งใจที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาที่ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะองค์ความรู้ในกลุ่มสาระทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสานฝันของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นจริง กับกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นติดต่อกับนักบินอวกาศ โดยเด็กๆ จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีโอกาสคุยกับนักบินอวกาศตัวต่อตัวผ่านคลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่น…และนี่คือจุดกำเนิดคลับสเตชั่น E29AJ ติดตามได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 159 วางแผง 25 พย.58 นี้

Read more ›
E2A ประสบการณ์ย่าน HF ของขั้นต้น

E2A ประสบการณ์ย่าน HF ของขั้นต้น

  ระหว่างที่อุณหภูมิการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศของเรา กำลังก้าวย่างสู่ความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่อง ของสัญญาณเรียกขาน และแบนด์แพลนความถี่ ที่ต้องแม่นกันมากขึ้น ในขณะที่เราได้มาเกิน 146.000 MHz และกำลังจะได้มาเรื่อยๆ จนถึง 148.000 MHz สำหรับย่านความถี่ VHF ตามหลักสากลทั่วโลกที่ใช้กันในวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นนั้น อีกมิติหนึ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เมื่อขั้นต้นได้มีโอกาสใช้ย่าน HF ที่ความถี่ 28 MHz การแพร่กระจายคลื่นไปไกลกว่าที่เราคิด ออกนอกประเทศสู่การรับรู้รับฟังของต่างประเทศอีกมากมายนัก การเตรียมพร้อมเหล่านี้… จะหาได้จากที่ไหน? บทความนี้จากประสบการณ์แฮมขั้นต้นที่มีโอกาสสัมผัสกับย่าน HF….ติดตามได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 159 วางแผง 25 พย.58 นี้

Read more ›
การสื่อสารฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

การสื่อสารฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยบทความนี้จะนำเสนอถึงระบบสื่อสารฉุกเฉินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนนักวิทยุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารฉุกเฉินต่อไป ติดตามได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 159 วางแผง 25 พย.58 นี้

Read more ›
อัพเดท ดวงดาวแห่งดิจิทัล
Popups Powered By : XYZScripts.com