คุยกับเลขาฯ สู่ยุค 4G

Thakorn

ในที่สุด กสทช. ก็สามารถทำให้ตลาดด้านโทรคมนาคมของไทยมีคลื่นความถี่ใหม่ให้ประชาชนได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะมองเห็นถึงประโยชน์ของการให้บริการ 3G และ 4G ที่มีต่อการพัฒนาของประเทศ แต่การประมูล 3G ที่ผ่านมา ทำให้เกิดข้อถกเถียงและการคัดค้านทางด้านกฎหมาย ทำให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ต้องเร่งชี้แจงต่อประชาชนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ก็ยังต้องชี้แจงต่อสำนักงาน ปปช. ต่อไป

ในวันนี้หลายคนคงอยากจะทราบแล้วว่า อีกนานเท่าไหร่ ที่จะมีการประมูล 4G แล้วการประมูลครั้งนี้จะเกิดปัญหาหรือข้อถกเถียงเช่นการประมูล 3G หรือไม่  ประชาชนจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4G

และเป็นอีกครั้งที่ทางทีมงาน 100 วัตต์ ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการ กสทช. ให้สัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับทิ้งท้ายปี 2556

 

บทเรียนจากการประมูล 3G

100 วัตต์ : จากการประมูล 3G ครั้งที่ผ่านมา ก่อนที่จะมาถึง 4G ท่านคิดว่า กสทช. ได้บทเรียนอะไรบ้างครับ?

ท่านเลขาฯ : “คือการทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งมีความสำคัญมาก ถ้าประชาชนเข้าใจพื้นฐานที่ไม่ตรงกัน จะมองว่าการประมูลที่ผ่านมา ของ กสทช. มีการฮั้วการประมูลกันหรือเปล่า ทำไมถึงมีผู้ยื่นประมูลเข้ามาเพียงแค่ 3 ราย ทำให้เราต้องเปิดแถลงข่าวหลายครั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ

ซึ่งกระบวนการเปิดประมูล 3G นั้น เราให้ใบอนุญาต 9 ใบ ไม่ใช่ให้เพียง 3 ใบ แต่อนุญาตให้เอา 9 ใบเล็ก มารวมกันเป็น 3 ใบใหญ่ได้ สาเหตุที่เราให้ 9 ใบเล็ก ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีต้นทุนน้อย ก็สามารถประมูลคลื่นไปแค่ 5 GHz  เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งประเทศ เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มสัก 10 ล้านคน ก็ไม่จำเป็นต้องประมูลไปทั้ง 15 GHz แต่สำหรับคนที่มีต้นทุนเยอะสามารถให้บริการเต็มรูปแบบได้ ก็สามารถประมูล 3 ใบเล็กมารวมเป็น 1 ใบใหญ่ได้

ตอนนั้นมีผู้เข้ามายื่นความจำนง 29 บริษัท แต่วันที่มายื่นซองจริงๆ เหลือแค่ 4 บริษัท และอีก 1 บริษัทยังมีคุณสมบัติไม่ครบ จึงเหลือเพียงแค่ 3 บริษัท ทำให้ประชาชนแคลงใจว่า  กสทช. ล็อกสเป็คหรืออย่างไร ผมต้องคอยอธิบายว่าเรื่องมันมีที่มาอย่างไร ตอนนี้เรื่องนี้จบแล้วครับ แต่ยังมีเรื่องที่ต้องอธิบายให้กับ สนง.ปปช. อยู่

 

เรื่องนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นการประมูลทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นประชาชนต้องมีส่วนร่วมตลอด ผู้เข้าร่วมประมูลก็มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนการประมูลทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม หรือต้นมกราคม ปี 2557 เมื่อมีผู้มาซื้อซอง ทาง กสทช. จะมีการจัดคลินิกส่วนตัวให้ทุกคน เปิดทุกวัน มาจัดทำเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้อง ไม่ได้เข้าข้างใดข้างหนึ่ง และให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารต่างๆ และมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นซอง เมื่อวันที่ 28-29 .. ที่ผ่านมา

เราอยากให้มีการแข่งขันกันมากที่สุด เราก็จะนำบทเรียนเรื่องการประมูล 3G มาสู่การประมูลทีวีดิจิตอลนี้ และบทเรียนในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การประมูล 4G ในอนาคต โดยตามกำหนดการจัดการประมูลขึ้นในเดือน กันยายน 2557 แต่ทาง สนง. ก็พยายามเร่งรัดให้มีการประมูลได้ก่อนหน้านั้น เช่น ประมาณเดือนมิถุนายน หรือ เดือนกรกฎาคม หลักเกณฑ์ต่างๆ ก็ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ กทค. แล้วจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะซึ่งจะดำเนินการประมาณเดือน มกราคมกุมภาพันธ์ ซึ่งตอนนั้นมาตรการเยียวยาของเรื่อง 1800 ก็ใกล้ๆ จะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว

ถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์ของ สนง. การประกาศการเปิดประมูล 4 G เพื่อเป็นการรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะประมาณเดือน มิถุนายนกรกฎาคม 2557”

 

2G, 3G กับ 4G

100 วัตต์ : ระหว่าง 3G กับ 4G แตกต่างกันอย่างไรครับ และประชาชนจะได้อะไรจากการเปลี่ยนเป็น 4G

ท่านเลขาฯ : แต่ละแบบมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างกัน ต่อไปเราจะมีทั้ง 3G, 4G ขณะเดียวกัน 2G ก็ยังให้บริการต่อเนื่องอยู่ โดยระบบ 2G จะให้บริการ Voice (สื่อสารทางเสียง) 70% Data (สื่อสารข้อมูล-อินเทอร์เน็ต) 30% ส่วน 3G จะให้บริการ Voice 40% และ Data 60% พอเป็น 4G จะให้บริการ Voice เพียง 20% เน้นการให้บริการ Data 80%

เห็นไหมครับ ว่าวัตถุประสงค์การให้บริการแตกต่างกัน ให้ประชาชนเลือกใช้ ถ้าคิดว่าตัวเองต้องการใช้ Data มาก ก็เลือกใช้ 4G ถ้าเน้นการโทรศัพท์ ใช้ระบบ Voice มากก็เลือกใช้ระบบ 2G คนที่ใช้ทั้งสองแบบ ก็สามารถเลือกใช้ระบบ 3G คือเลือกตามความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้บริการ

ต่อไปทาง สนง.กสทช. ก็จะทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเลือกใช้บริการ โลกในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะต้องปรับตัวให้ทัน เช่น บริการ 3G ที่มีการเปิดใช้เมื่อเดือนเมษายน 2556 ระยะเวลาเพียง 4-5 เดือน ก็มียอดผู้ใช้บริการ 3G ถึง 18 ล้านคน  มันเป็นสิ่งที่บอกว่าวันข้างหน้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน เราจะต้องเตรียมมาตรการรองรับโลกในอนาคต

เมื่อเข้าสู่ 4G กสทช. จะมีการวางโครงข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่ทุรกันดารให้ครบทั้งหมด มันเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีใครอยากทำ ถ้าเราวางได้ครบ ในอนาคตข้างหน้าอีก 4-5 ปี คนไม่ต้องมาทำงานใน กทม. เขาสามารถทำงานส่งข้อมูลมาทางอีเมล์ ตัวอย่างเช่น ผมจบการศึกษาจาก .แม่ฟ้าหลวง .เชียงใหม่ ผมสามารถส่งข้อมูลมาให้นิตยสาร 100 วัตต์ ได้ทุกวัน สัก 2 เดือน ก็เข้ามารับนโยบายจากผู้บริหารสักครั้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ในเร็วๆ นี้ ยังจะมีบริการทางด้านโทรทัศน์เกิดขึ้น 48 ช่อง โดยการประมูล 24 ช่อง อีก 12 ช่อง เป็นช่องสาธารณะ  และอีก 12 ช่อง เป็นช่องชุมชน จะเห็นว่าเราจะมีฟรีทีวีเกิดขึ้น 48 ช่อง (ซึ่งในขณะนี้มีอยู่ 6 ช่อง) ที่ประชาชนจะเลือกดูกันได้เต็มที่ และเร็วๆ นี้ ผู้บริการทั้ง 3 ค่าย AIS DTAC TRUE จะเปิดบริการทีวีออนโมบาย แบบมีค่าบริการ ฉะนั้นสัญญาณทีวีก็จะวิ่งอยู่บนสัญญาณโทรศัพท์มือถืออีกช่องทางหนึ่ง ยิ่งมี 4G ขึ้นมา บริการนี้จะยิ่งเกิดเยอะ โทรศัพท์มือถือเราจะมีประโยชน์มาก เราจะเข้าสู่ยุคที่เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น ที่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสามารถใช้ได้ทุกประเภท เชื่อมโยงสัญญาณกันหมด”

 

—————-อ่านต่อในฉบับที่ 147

 

Comments

comments

Comments are closed.

Popups Powered By : XYZScripts.com