HS7AT/p DXpedition-IOTA 2011 เกาะสมุย AS-101

ภายในรอบ10ปีที่ผ่านมา หลังการปิดตัวลงของการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง กิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางของไทยก็ดูจะเหมือนจะถูกลบเลือนออกไปจากกิจการวิทยุสมัครเล่น บรรดาเพื่อนๆ ต่างก็เฝ้ารอที่จะให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้ให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้นได้สอบเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่โลกแห่งกิจการวิทยุสมัครเล่นอีกระดับหนึ่ง การออกไปตั้งสถานีชั่วคราวเพื่อออกอากาศหรือ DX-Perdition นั้น หลายปีที่ผ่านมา ก็ไม่ค่อยมีใครได้ออกมาตั้งสถานีชั่วคราวกันสักเท่าไหร่ ซึ่งปัญหาใหญ่ๆ คือการที่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงและไม่มีผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งหากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วนั้นกิจกรรมเหล่านี้ยากที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียน สมุทรสาครHS7ATจึงมีความเห็นพ้องต้องกันในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯว่า ควรที่จะให้มีการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย และชื่อเสียงของสมาคมฯ ในการแข่งขันในรายการระดับนานาประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั่วทั้งโลกและถือเป็นการ DX-Pedition ไปในตัวด้วย โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางเข้าร่วมด้วย
Island on the Air (IOTA) เป็นการออกอากาศจากบนเกาะต่างๆ จากบนโลกนี้ โดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งราชอาณาจักรอังกฤษ หรือRadio Society of Great Britain (RSGB) เป็นผู้กำหนดหมายเลขเกาะต่างๆ โดยแบ่งตามทวีปเป็นดังนี้คือ NA, SA. AF, EU, AS, AN และOC ตามด้วยหมายเลข 3 หลักตามลำดับการจัดสรร ซึ่งเกาะสมุยเป็นเกาะหนึ่งในGROUP NAME : Malay Peninsula East Group ที่ถูกจัดแบ่งโดย RSGB โดยมีเกาะที่อยู่ในหมายเลขเดียวกันคือหมายเลขAS101 คือ เกาะพะลวย เกาะพงัน เกาะสมุยและเกาะเต่า

ความเป็นมาของ DX ประวัติศาสตร์ครั้งนี้
เดิมนั้น ผมได้ปรึกษากับE27EK/AB1OE อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและต่างประเทศของสมาคมฯ ว่าเราน่าจะไปออกอากาศจากเกาะต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะเลือกเกาะที่ยังไม่เคยมีใครไปออกอากาศเลย ซึ่งก็สรุปได้ที่ เกาะเต่า หมายเลขIOTA SA101
จากกิจกรรมที่คิดว่าจะทำแบบเล็กๆ ทำกันเองก็กลายมาเป็นเรื่องที่ค่อยๆ ขยับขยายสู่วงกว้างมากขึ้น เมื่อท่านเลขาธิการสมาคมฯ HS7UCQ/AB1PE ท่านแนะนำว่า ทำไมเราไม่ทำในนามสมาคมฯ จะได้เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงสมาคมฯ และชื่อเสียงกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยด้วย จากคำแนะนำทำให้ผมต้องกลับมาคิดว่า คนเพิ่มขึ้นภาระยิ่งมากขึ้น ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนและเลือกเกาะสมุยแทน เพราะใช้หมายเลข IOTA เดียวกัน สะดวกในการเดินทางครับ
ผมได้ติดต่อพี่สมบัติ HS8IMH เพราะอยู่ในพื้นที่ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะสมุย พี่สมบัติได้แนะนำสถานที่พักโดยเป็นรีสอร์ทของเพื่อน
เมื่อมีเป้าหมายชัดเจน ผมกลับมาร่างโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร จัดสรรประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็น, จัดทำOSL CARD, Logbook Online และเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากนั้นผมได้เสนอโครงการต่อที่ประชุมกรรมการสมาคมฯ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยสมาคมฯ ได้ซื้อเครื่องวิทยุย่าน HF เพื่อสนับสนุนการออกอากาศและเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักในครั้งนี้ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
จากนั้นเราได้ทำหนังสือรายงานต่อ กสทช. เพื่ออย่างน้อยจะได้ทราบว่าพวกเราทำอะไรกัน หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน ทางสมาคมฯ ก็ได้รับหนังสือตอบกลับจาก กสทช. ว่าอนุญาตให้ดำเนินการได้ ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยเช่นกัน

เริ่มออกเดินทาง
เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลาประมาณ 09.00น. HS7UCQ/AB1PE และ E27EK/AB1OE โดยนัดหมายกับทาง HE7TRW และ HS7WBB พบกันที่สามแยกวังมะนาว ทุกคนได้เดินทางมาถึงที่บ้านผม จ.ชุมพร เพื่อมาพัก 1 คืน
เช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 คณะทีม DX HS7AT/p ได้เริ่มออกเดินทางเวลา 08.00น. เมื่อมาถึงเกาะสมุย เรามุ่งหน้าสู่PS.THANA RESORT ของพี่ไพรัตน์ สามสุวรรณ ซึ่งเป็นเพื่อนของพี่สมบัติ HS8IMH
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เราก็เริ่มลงมือประกอบสายอากาศและ Setup สถานีให้สมบูรณ์ที่สุด โดยมีแผนที่จะเริ่มออกอากาศเวลา 18.00น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม2554 เป็นต้นไป จนกระทั่งจบการแข่งขัน โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศดังนี้
– เครื่องรับ-ส่ง Kenwood TS-570D และ Kenwood TS-850S POWER 100 WATTS
– สายอากาศทิศทาง 2E Multi Band (14,21 and 28 MHz)
– สายอากาศรอบตัว Maldol Vertical Antenna 6 Band. Diamond CP-6 Vertical Antenna 6 Band และ 20 Meters Vertical Home brew Antenna BY KF11
– แหล่งจ่ายพลังงาน Switching Power Supply 2 เครื่อง
– Antenna Tuner : MFJ 949E
– Homebrew Antenna Tuner By HS8JYX & E27EK
– คันเคาะรหัสมอร์ส Bencher Paddle Key
– Logbook by N1MM with K1EL Win Keyer.

เริ่ม ON-AIR
คืนวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.30 น. ผมได้เริ่มออกอากาศในโหมด CW จาก AS101 เกาะสมุย ความถี่ 14 MHz สถานีที่ติดต่อได้เป็นสถานีแรก คือ UA0LS จาก Asiatic Russia จากนั้นก็มีสัญญาณเรียกเข้ามาอย่างไม่ขาด ในคืนนี้ผมยุติการออกอากาศในเวลา 23.00 น. เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ โดยในวันนี้สามารถติดต่อได้ทั้งสิ้น 132 สถานี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ในระหว่างการออกอากาศได้เกิดฝนตกอย่างฉับพลัน ทำให้ไฟฟ้าดับ E27EK/AB1OE ซึ่งเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.ชลบุรี แจ้งเข้าไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จนไฟฟ้ากลับมาใช้ได้เป็นปกติ
ในช่วงก่อนการแข่งขันนี้ สามารถติดต่อได้ทั้งสิ้น 231 สถานี โดยสถานีแรกที่ติดต่อคือ 7N1XMD/7 ความถี่ 21 MHz และได้หยุดออกอากาศ เพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขันรวมทั้ง 2 วัน HS7AT/p สามารถติดต่อได้ทั้งสิ้น 363 สถานี 30 ประเทศ สำหรับท่านที่ติดต่อ HS7AT/p ได้สามารถเช็ค Log Online ได้ที่ www.hs7at.org

เริ่มต้นการแข่งขัน
เวลา 19.00 น. HS7AT/p ก็ได้เริ่มออกอากาศอีกครั้งจาก ในการแข่งขัน IOTA 2011 โดยติดต่อ JN6RZM เป็นสถานีแรกจากประเทศญี่ปุ่น ที่ความถี่ 14 MHz ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงสามารถติดต่อได้มากกว่า 100 สถานี ซึ่งอากาศในวันนี้ดีมาก จากนั้นผมได้เปลี่ยนให้ E27EK/AB1OE มาทำหน้าที่ต่อ
ในเวลา 22.00น. สัญญาณจากประเทศต่างๆ ได้เรียกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผมจำเป็นต้องใช้ Filter ช่วยกรองสัญญาณที่ชัดเจนก่อน ในการทำคะแนนให้ได้จำนวน QSO ที่มากที่สุด ผมได้หยุดการออกอากาศเมื่อเวลา 03.00น. โดยสถานีที่ติดต่อได้คือ US7WWW ประเทศยูเครน เป็นสถานีสุดท้ายที่เรียกเข้ามาสำหรับคืนนี้
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 เวลา 07.00น. ผมออกอากาศอีกครั้งที่ความถี่ 21 MHz โดยสถานีแรกที่เรียกเข้ามาคือKH2JU จากเกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไรนัก แต่ก็ยังสามารถติดต่อได้ ในวันนี้ ผมกับ E27EK/AB1OE ต่างก็สลับกันออกอากาศ จนถึงเวลาใกล้สิ้นสุดการแข่งขัน โดยผมปิดสถานีเวลา 18.36 น. โดยสถานีสุดท้ายที่ติดต่อได้คือ A43MI จากโอมาน รวมการแข่งขันทั้งสิ้นสามารถติดต่อได้ 407 สถานี 51 ประเทศ 29 เกาะ ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 72,732 คะแนน
สรุปการติดต่อทั้งสิ้น ดังนี้
DX Peddition 363 สถานี 30 ประเทศ
IOTA Contest 407 สถานี 51 ประเทศ
รวมทั้งสิ้น 770 สถานี 56 ประเทศ
ในเวลาการออกอากาศทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง
สำหรับการ DX-Pedition และ การแข่งขัน IOTA Contest 2011 ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีผู้สนับสนุน ขอขอขอบคุณ ท่านฐากร คัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช., ท่านโอรส จัตตานนท์ ผอ.ฝ่ายสำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ, สมาคมวิทยุฯ แสงเทียน สมุทรสาคร, นิตยสาร 100 วัตต์, HS1ASC/WH6ASC, E21EIC/KY1A, E20PFE/WH6DQS, HS8JYX/AG6BD, HS8IMH รองนายกสมาคมวิทยุฯ จ.สุราษฎร์ธานี, HS8UDY เลขาฯ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเกาะสมุยสัมพันธ์, คุณไพรัตน์ สามสุวรรณ เจ้าของ PS THANA Resort และทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนผ่านเสื้อที่ระลึกที่ได้จัดทำขึ้นจำนวน 50 ตัว เพื่อร่วมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เพราะหากไม่มีท่าน ๆ เหล่านี้ให้การสนับสนุน กิจกรรมนี้ก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับ และไว้พบกับ DX-Pedition ในปีต่อไปครับ

Comments

comments

Comments are closed.

Popups Powered By : XYZScripts.com