สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS ชมรม VR ทางหลวงควบคุมขบวน Bike for Mom จังหวัดปทุมธานี

image4 image3 image6 image1

 

จังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “bike for mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จึงขอความร่วมมือจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “bike for mom ปั่นเพื่อแม่”ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558

Comments

comments

Comments are closed.

Popups Powered By : XYZScripts.com