ศูนย์ฉุกเฉิน รพ.พญาไทศรีราชา

siracha

 

การนำผู้ป่วยฉุกเฉินไปส่งยังสถานที่ใดเป็นการชี้ชะตาชีวิตและมีผลต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างมากการนำส่งจะต้องใช้ดุลยพินิจว่าโรงพยาบาลที่จะนำส่งสามารถรักษาผู้ป่วยรายนั้นๆได้เหมาะสมดีหรือไม่มิฉะนั้นแล้วเวลาที่เสียไปกับความสามารถที่ไม่ถึงและไม่พร้อมของสถานพยาบาลนั้นๆจะทำให้เกิดการเสียชีวิตพิการหรือมีปัญหาในการรักษาพยาบาลอย่างไม่ควรจะเกิดขึ้น
ความสำคัญของรถพยาบาลฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
ฉบับนี้ เราจะมาเยี่ยมชมศูนย์ฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอศรีราชา ติดตามได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 159 วางแผง 25 พย.58 นี้

Comments

comments

Comments are closed.

Popups Powered By : XYZScripts.com