รวมช่องความถี่สแตนด์บายเทศกาลสงกรานต์ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)

Head_BK

Update 06-04-56

 จังหวัด กลุ่ม/ชมรม/สมาคม ช่องความถี่
กรุงเทพมหานคร
  แจ้งเหตุ HS1AB+ สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร HS1AB     144.9000
  กลุ่ม มดตานอย     144.4125
  ชมรมฯ ราชพฤกษ     144.9875
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์     144.4500
  ชมรมฯ ม.เกษตรศาสตร์     144.4625
  กลุ่มวีอาร์สัมพันธ์ 1     144.5375
  56 รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์     145.3750
  Dindaeng Group     145.4500
  กลุ่มนักวิทยุ มิตรภาพเลี้ยวขวา     144.5625
  กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นทักษิณสัมพันธ์     144.3000
  กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นต้นกล้า     144.6875
  ชมรมมิตรภาพทั่วไทย กทมและปริมณฑล     144.8375
 
สมุทรปราการ
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM DUP-600     145.6500
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM     144.8000
  ผึ้งสุวรรณภูมิ     144.1375
  กลุ่มบางหัวเสือ     145.3250
  กลุ่มเพื่อนสะตอ     144.3375
  กลุ่มเพื่อนทางไกล     144.7250
  ชมรม VR อาสาสมัครศูนย์ชำนิ     144.9000
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ์     144.9875
  ชมรมฯ บางพลี     145.3000
  ชมรมฯ ประสานใจ     144.7125
  ชมรมฯ บางเสาธง     145.4500
  ชมรมฯ ผึ้งสุวรรณภูมิ     144.1375
  ชมรมฯ พระประแดง     145.4000
  ชมรมฯ ปลาสลิด บางบ่อ     144.1375
  กลุ่มพระสมุทรเจดีย์สัมพันธ์ (แนะนำโดย E22OIM)     144.3250
  ชมรม 3เอส สมุทรปราการ     144.8875
  กลุ่มเพื่อน 500 จ.สมุทรปราการ     144.5000
นนทบุรี
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อน FRIENDS CLUB     144.5750
  ชมรมฯ หม้อดิน     144.3875
  ดอกบัวสัมพันธ์     144.6000
  ชมรม กฟภ.แห่งประเทศไทย     144.7000
  ชมรมทรายทอง     145.1875
  กลุ่มวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา     145.4125
 
ปทุมธานี
  สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.ปทุมธานี HS1AP / / กลุ่มแฮมส์ 39 ปทุมธานี     144.0750
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ปทุมธานี (HS1AP เดิม)     144.1250
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบี 245MHz     144.3275
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     144.2375
  ชมรมปลอดภัยปทุมธานี     144.2625
  ชมรมสายใยสัมพันธ์ปทุมธานี     145.3125
   นักวิทยุสมัครเล่น กลุ่ม 57 ร่วมใจปทุมธานี     145.4000
  59 นวสัมพันธ์     145.4500
  Dxer’s Group     144.4125
  กลุ่มรังสิตสัมพันธ์     144.1250
  รังสิตสัมพันธ์     144.4625

Comments

comments

Comments are closed.

Popups Powered By : XYZScripts.com