รวมช่องความถี่สแตนด์บายเทศกาลสงกรานต์ (ภาคอีสาน)

Head_EN

Update 06-04-56

 จังหวัด กลุ่ม/ชมรม/สมาคม ช่องความถี่
ชัยภูมิ
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ HS3AC     145.6750
  กลุ่มภูเขียวสัมพันธ์   อ.ภูเขียว     145.4750
  ชมรม VR ผาเกิ้งกรุ๊ป     144.8875
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นชัยภูมิลุ่มลำชี     144.2125
 
ศรีสะเกษ
  เพื่อนสัมพันธ์     144.6250
  กลุ่มมิตรสัมพันธ์   อ.ปรางค์กู่, ห้วยทับทัน, สำโรงทาบ, ศรีขรภูมิ, กันทราลักษ์     144.4000
  VRเมืองศรี*     145.1250 MHz
  เพื่อนสัมพันธ์     144.6250
  กลุ่มมิตรสัมพันธ์     144.4000
  กลุ่มมิตรสัมพันธ์ราษีไศล (กู้ภัย)     144.7250
 
นครราชสีมา
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา HS3AN     145.7000
  กลุ่มพญานาค     145.3125
  มิตรภาพ 304     145.1250
  คลื่นสัมพันธ์โคราช     145.1500
  ชมรมนักข่าวอิสระ (กลุ่มเพื่อนเสรี)     144.9250
  ชมรมฯ อาสาสมัครบัวใหญ่     145.2250
  ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     144.1250
 
หนองบัวลำภู
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู HS4AB     145.7125 (-600)
 
สกลนคร
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS     145.6375
  ชมรมคนงึดหลาย สกลนคร     144.2500
  ชมรม Emergency 2550     145.1750
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 2001 สกลนคร (ร่วมด้วยช่วยกัน 2001)     144.2500
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นพรรณาสัมพันธ์   อ.พรรณานิคม     144.8250
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นไทสกล   อ.พังโคน     145.3750
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นราชมงคลสกลนคร    อ.พังโคน ม.ราชมงคลฯ สกลนคร     144.6750
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นม่วงทอง 2000    อ.บ้านม่วง     144.1000
  Echo link   HS4EMZ   อ.พรรณานิคม     145.6000
  กลุ่ม AR วานรฯ   อ.วานรนิวาส     145.3000
 
ขอนแก่น
  กลุ่ม VR สีชมพู   อำเภอชุมแพ     144.7000
  สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น HS4AK     145.6500
  โครงการบ้านปลอดภัย     144.9250
  ชมรมฯ ม.ขอนแก่น     144.1120
  ชมรมฯ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     145.5500
  ชมรมฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาร     144.8250
  ชมรมฯ ม.มหากุฏราชวิทยาลัย ขอนแก่น     144.2620
  ชมรมฯ ดอกคูนขอนแก่น     144.8000
  ชมรมฯ ขามแก่นเฟรนด์ชิพ     144.6750
  กลุ่มฯ เสียงแคน     144.8500
  กลุ่มฯ คนเคยหนุ่ม     144.2250
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง     144.4500
  กลุ่มฯ คนขอนแก่น     144.4750
  ชมรมฯ วีอาร์กู้ภัยขอนแก่น     145.4500
  มูลนิธิบุญทันตาขอนแก่น     144.9500
  สมาคมพุทธญาณบ้านไผ่     145.6000
  ชมรมฯ กู้ภัยชุมแพ     145.5500
  ชมรมฯ รวมมิตรน้ำพอง     144.1000
  กลุ่มฯ ชาวเขื่อน     144.0500
  ชมรมฯ แบทแมนชุมแพ     144.1500
  ชมรมฯ ไดโนเสาร์สัมพันธ์     145.3000
  ชมรมฯ อำเภอบ้านไผ่     144.0750
  กลุ่ม วีอาร์สีชมพูร่วมใจ     144.7000
  ชมรมฯ วีอาร์กู้ภัยมูลนิธิหนองสองห้องการกุศล     144.9750
  กลุ่มฯ นครพล     144.2750
  กลุ่มฯ มัญจาคีรี     144.3500
  ชมรมฯ ช่อง 49     145.2000
  กลุ่มฯ หนองเรือ     145.4750
  กลุ่มฯ เรนเจอร์เรดิโอเวฟ     145.3750
  ชมรมฯ ขอนโทน     144.2000
  ชมรมฯ ขอนแก่นร่วมใจ     144.7500
  กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล     145.1250
  กู้ภัยท่าพระ     144.9250
 
สุรินทร์
  หน่วยวีอาร์.กู้ชีพ สุรินทร์     144.9000
  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์     144.7000
  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจ.สุรินทร์ HS3AS     145.6375
  ชมรมคชสารกรุ๊บ     144.5250
 
บุรีรัมย์
  สมาคมวิทยุสมัครเล่นบุรีรัมย์ HS3AB     144.5750
  รีพีทเตอร์นางรอง     145.6625
  ก้าวสัมพันธ์    อ.บ้านกรวด
      144.6625
อุบลราชธานี
  สามาคมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดอุบลราชธานี E27AU     145.700 DUP
  ชมรมศิษย์จึ้งกง     144.7250
  สมาคมฯ อุบลราชธานี HS3AU     144.650
  กลุ่มฯ เล่นไพรพะยอม     144.2750
 
ยโสธร
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยโสธร HS3AY     145.6875
  แฮมร่วมใจ     144.475
  กลุ่มมิตรภาพเลิงนกทา 51     145.150
 
หนองคาย
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองคาย HS4AN     145.700
  สมาคมอาสาสมัครวิทยุสื่อสาร     144.900
  สมาคมหนองคายการกุศล     144.300
  ชมรมฯ กลุ่มมิตรภาพลำน้ำโขง     145.700
  หน่วยกู้ภัยประจักษ์ จุด สระใคร     144.2000
 
ร้อยเอ็ด
  สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุ CB     145.6750 (DUP-)
  กลุ่ม 43 เพื่อนแฮม     144.0875
  กลุ่มทุ่งกุลา 51   อ.สุวรรณภูมิ     145.2500
  กลุ่มศิลา 59    อ.เสลภูมิ     145.4500
 
อุดรธานี
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี HS4AU     145.6750
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี     144.550
  ชมรมฯวีอาร์อุดร     144.4500
  ชมรมฯ บ้านดุงสัมพันธ์     144.975
  กลุ่มแมงโม้     144.800
  ชมรม ฮ.นกฮูกตาโต     144.750
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นวีอาร์กู้ภัยบ้านผือ     144.950
 
เลย
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย HS4AL     145.6250
  ชมรมฯ กลุ่มเมืองหนาว     144.175
  นักวิทยุสัมครเล่นกลุ่มดอกฝ้าย     144.5625
 
กาฬสินธุ์
  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลยกาฬสินธุ์ HS4AG     145.7125
  กู้ภัยยางตลาด     144.150 VR
  กลุ่มอิสระสัมพันธ์   อ.สมเด็จ, คำม่วง     145.425
  สมาคมฯ กาฬสินธุ์     145.7125 (DUP-)
  กลุ่ม VR กู้ภัย     144.3250
  ชมรมเพื่อนเตือนภัย กาฬสินธุ์     144.500 MHz
 
มหาสารคาม
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     144.400
  ชมรมกู้ภัยเทพนิมิตร     144.900
  สมาคมฯ มหาสารคาม     144.425
 
นครพนม
  วีอาร์กู้ภัยลำโขงเฟรนด์ชิพนครพนม     144.400
 
มุกดาหาร HS4AD
  อำเภอเมือง     144.8500
 
บึงกาฬ
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.บึงกาฬ     144.900

Comments

comments

1 Comment

    Popups Powered By : XYZScripts.com