กำหนดการรับโล่รางวัล TFDC2012-2014

 

กำหนดการรับโล่รางวัล

Thailand Field Day Contest 2012-2014

เฉพาะผู้ชนะเลิศในแต่ละ Class ขอเชิญรับโล่รางวัล TFDC ปี 2012-2014
ในงานอายบอลล์ครบรอบ 50 ปี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 17.30 น.-21.00 น.
ณ อาคารรับรอง สนามเสือป่าสำนักพระราชวัง

สำหรับประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทีมงานกำลังทะยอยส่งให้ทางไปรษณีย์

score2013

Comments

comments

Popups Powered By : XYZScripts.com